Apteekin palvelut

Hyvä tuotevalikoima

Lääkkeiden toimitus apteekissamme on joustavaa ja nopeaa. Pidämme varastossamme mahdollisimman laajaa tuotevalikoimaa. Mikäli tarvitsemaasi tuotetta ei kuitenkaan löydy, hankimme sen Sinulle.

Reseptien uusiminen

Jos käyt säännöllisesti lääkärissä (noin kerran vuodessa), mutta reseptejä pitää uusia lääkärissä käyntien välissä, voit tehdä sähköisen reseptin uusimispyynnön apteekissa. Pyyntö käsitellään terveydenhuollossa 8 päivän kuluessa. Voit tehdä uusimispyynnön, kun edellisen sähköisen reseptin määräämisestä tai uusimisesta on kulunut alle 16 kuukautta ja olet täyttänyt 15-vuotta. Jos toinen henkilö tekee sähköisen reseptin uusimispyynnön puolestasi, tarvitsee hän sinun allekirjoittamasi suostumuksen. Suostumus voidaan antaa yhtä asiointikertaa varten tai kolmeksi vuodeksi.

Jos olet jo saanut terveyskeskuksesta sähköisen reseptin infon, voit jättää paperisen reseptisi apteekkiin, jotta se muutettaisiin sähköiseen muotoon. Toimitamme paperireseptejä terveyskeskukseen maanantaisin ja torstaisin, kello 11 jälkeen. Jos haluat, että paperireseptisi uusitaan paperisena, tulee sinun itse toimittaa se terveyskeskukseen. Terveyskeskuksen uusimat paperireseptit on noudettavissa apteekista joko maanantaina tai torstaina iltapäivällä.

Muistathan, että 1.2.2013 alkaen perimme reseptin uusimisesta palkkion. Kts. sivun alalaidasta palveluhinnasto.

Reseptien toimitus

Reseptiasiakkaita palvelemme vuoronumerojärjestyksessä. Sisustus ja tilan käyttö on järjestetty siten, että asiakkaamme voivat keskustella erillisissä palvelupisteissä henkilökunnan kanssa rauhassa muiden kuulematta.

Lääkevaihto

Kerromme apteekissa, jos lääkkeesi on vaihtokelpoinen. Reseptilääke voidaan apteekissa vaihtaa edullisempaan rinnakkaisvalmisteeseen, jos lääke kuuluu Fimean vaihdettavien lääkkeiden luetteloon eikä lääkäri tai asiakas itse kiellä vaihtoa.

Asiantuntemus käytössäsi

Niin resepti- kuin itsehoitolääkkeiden oikea ja tarkoituksenmukainen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Neuvomme lääkkeiden valinnassa ja käytössä, jotta saisit lääkkeestä parhaan mahdollisen hyödyn.

Erityisosaaminen

Apteekissamme on astma-, diabetes- ja sydänyhdyshenkilöt. Saat heiltä tietoa kaikissa sairauteesi liittyvissä asioissa.

Tupakoijille, jotka haluavat laajempaa lopettamistukea, on käytettävissä yksilöllinen vieroituspalvelu, jonka tarkoituksena on tukea lopettajaa säännöllisesti niin kauan kuin repsahdusriski on suurimmillaan.

Lääkehoidon ongelmiin voimme tarjota maksullisen kokonaisarviointipalvelun. Palvelu toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä potilaan/omaisen, hoitohenkilökunnan, lääkärin ja kokonaisarviointiin pätevöityneen farmasistin kanssa.

Varaa aika henkilökohtaiseen terveyskontrolli- palveluun. Saat nopeasti ja edullisesti mittaustulokset (mm. verenpaine, kehonkoostumus) sekä arvion omasta terveydentilastasi ja sairastumisriskistäsi. Samalla saat henkilökohtaista neuvontaa ja tukea terveellisempien elintapojen valitsemiseen.

Lääkkeiden annosjakelu

Lääkkeiden annosjakelussa apteekki toimittaa lääkkeet annoskohtaisiin pusseihin jaettuina sovituissa erissä. Tällöin kussakin nimetyssä annospussissa on kaikki samaan aikaan otettavat lääkkeet.

Palvelua käyttävät etenkin hoitokodit, palvelutalot ja kotisairaanhoito, jossa se vapauttaa hoitohenkilökuntaa muihin tehtäviin.

Asiakaslehdet

Apteekissamme on jakelussa ilmaiset Apoteekki ja Terveydeksi! -asiakaslehdet, joista löytyy tietoa mm. terveyden edistämisestä, sairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä, lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä sekä apteekkien palveluista.

Tutustu tästä Terveydeksi! -lehteen »
Tutustu tästä Apoteekki -lehteen »

Lääkejätteen vastaanotto

Voit tuoda vanhentuneet tai muuten käyttämättä jääneet lääkkeet sekä elohopeakuumemittarit apteekkiin, josta ne kuljetetaan ongelmajätteiden käsittelylaitokseen. Lääkevalmistetta sisältävät injektioruiskut ja -neulat on pakattava läpäisemättömiin pakkauksiin tapaturmien välttämiseksi. Tyhjät ruiskut ja neulat hävitetään sekajätteen mukana neula katkaistuna.

Lääkejätteiden palautusohje »

Palveluhinnasto

Liitteessä 31.7.2018 voimaan tullut palveluhinnastomme.

Palveluhinnasto 2018