Avainpalvelut

Apteekkimme Avainpalveluissa on erilaisia lääkehoitoosi ja hyvinvointiisi liittyviä palveluja. Voit hyödyntää palvelun itse tai hankkia läheiselle lahjaksi.

Terveyskontrolli

Terveyskontrolli antaa helposti ja nopeasti perustietoa terveydentilastasi. Palvelu on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa selkeitä testituloksia terveydentilastaan, tietoa riskistä sairastua elinikää lyhentäviin ja elämänlaatua heikentäviin sairauksiin sekä neuvontaa ja kannustusta positiivisiin elämäntapamuutoksiin.

Terveyskontrolli on maksullinen palvelu, joka perustuu apteekin tekemiin mittauksiin ja Duodecimin sähköiseen terveystarkastuslomakkeeseen. Terveyskontrollissa mitataan verenpaine, vyötärönympärys, paino, kehonkoostumus, lasketaan painoindeksi (BMI) sekä testataan riskisi sairastua tyypin 2 diabetekseen (kaikille muille paitsi diabeetikoille). Terveyskontrollista saa tietoa sairastumisriskeistä (sydäninfarkti, aivohalvaus, dementia ja diabetes) ja keskimääräisen ennusteen elinvuosista.

Otamme asiakkaita vastaan ajanvarauksella maanantaista perjantaihin apteekin aukioloaikoina. Tiedustelut ja ajanvaraukset apteekista tai puhelimitse p. 014 5252 700.

Terveyskontrollin hinta on 35 €, avainasiakkaat saavat palvelun hintaan 25 €.

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla selvitetään lääkityksen mahdollinen osuus potilaan terveysongelmiin.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin perusteena on aina havaittu ongelma, jolla on todennäköinen tai ainakin mahdollinen yhteys lääkehoitoon. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi monilääkitys, lääkkeiden yhteis- ja haittavaikutukset, mahdolliset allergiat sekä heikko hoitovaste. Palvelussa varmistetaan, että lääkettä käytetään oikein. Kokonaisarviointiin kuuluu aina potilaan haastattelu ja tarvittaessa myös käynti potilaan kotona, koska siellä voi selvitä oleellisia lääkitysongelmiin liittyviä tekijöitä. Palvelu dokumentoidaan ja siitä tehdään kirjallinen toimenpide-ehdotus. Päätökset lääkitykseen liittyvistä muutoksista tekee aina lääkäri.

Maksullisen Lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekee apteekissamme LHKA-erityispätevyyden suorittanut farmaseutti. Kokonaisarvioinnin hinta on 350 €. Kokonaisarvioinnin kesto riippuu käytössä olevien lääkkeiden ja muiden valmisteiden määrästä, aikaa arviointiin menee useita tunteja.

Lääkehoidon kokonaisarviointi vaatii ajanvarauksen. Tiedustelut ja ajanvaraukset apteekista tai puhelimitse p. 014 5252 700.

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat ja soveltuvuus iäkkäille.

Palveluun kuuluu puolisen tuntia kestävä keskustelu, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakas saa tarkistuksesta kirjallisen yhteenvedon.

Apteekki tarvitsee tarkistusta varten tiedot käytetyistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä luontaistuotteista, vitamiineista ja ravintolisistä. Lista käytössä olevista valmisteista toimitetaan apteekkiin ennen keskusteluaikaa. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus, jotta reseptilääkkeiden tiedot voidaan katsoa e-reseptikeskuksesta ja apteekin reseptintoimitustiedoista.

Lääkityksen tarkistuspalvelu ei sisällä lääkehoidon tarpeen tai indikaatioiden arviointia.

Lääkityksen tarkistuspalvelun hinta on 50 €, avainasiakkaat saavat palvelun hintaan 35 €.

OMAPalvelu annosjakelu

Apteekistamme saat halutessasi lääkkeet jaettuna käteviin annoskohtaisiin pusseihin. Maksullinen OMAPalvelu-annosjakelu varmistaa lääkkeiden oikean annostelun ja oikea-aikaisen ottamisen.

Annosjakelulääkkeet noudetaan apteekista kahden viikon välein.

Lisätietoa palvelusta apteekistamme ja www.pharmac.fi.

Inhalaatiohoidon tarkistuspalvelu

Inhalaatiohoidon tarkistuksessa varmistetaan, että astmapotilas osaa käyttää inhaloitavaa lääkettään oikein, jolloin lääke tehoaa paremmin ja haitat vähenevät.

Ajanvarauksella tarjottavaan palveluun otetaan mukaan kaikki käytössä olevat inhaloitavat lääkkeet ja mahdolliset tilanjatkeet. Palvelun aikana asiakasta pyydetään näyttämään miten hän inhaloi lääkettään. Farmaseutti tarkistaa inhaloinnin onnistumisen vaihe vaiheelta ja ohjaa lääkkeen oikeassa käytössä. Palvelussa saa hyödyllistä tietoa suun hoidosta, sekä tietoa laitteen huollosta, säilytyksestä ja lääkkeen loppumisen merkeistä. Tarkistus kestää noin 15 minuuttia.

Inhalaatiohoidon tarkistuspalvelun hinta on 15 €, avainasiakkaat saavat palvelun hintaan 10 €.

Yksilöllinen tupakasta vieroituspalvelu

Tupakoinnin lopettaminen edellyttää aina motivaatiota ja halua lopettaa. Apteekissa huolehditaan nikotiinikorvaushoidon suunnittelusta ja annetaan ohjeet sen toteuttamiseen. Samalla asiakas saa muita hyödyllisiä ohjeita tupakoinnin lopettamisen tueksi.

Apteekkimme koulutettu ja vieroitusohjaajana toimiva farmaseutti auttaa tiellä savuttomuuteen. Tupakan vieroituspalvelu koostuu rauhallisista, kahdenkeskisistä tapaamisista vieroitusohjaajasi kanssa (4-6 tapaamista). Palveluun kuuluu myös puhelimitse tapahtuvaa neuvontaa ja seurantaa. Lopettamisen positiivisia terveysvaikutuksia havainnoidaan verenpainemittauksin.

Yksilöllinen tupakasta vieroituspalvelun hinta on 15 €/käynti, avainasiakkaat saavat palvelun hintaan 10 €.