Saarijärven apteekin arvot

1. Asiakkaan parhaaksi

Olemme helposti lähestyttäviä ja meille kaikki asiakkaat ovat samanarvoisia. Palvelemme asiantuntevasti asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Toivomme, että meiltä asiakas lähtee tyytyväisenä luottaen saamaansa palveluun.

2. Toimiva työyhteisö

Vaalimme hyvää ja inhimillistä työilmapiiriä toimimalla auttamishaluisesti ja joustavasti. Jokainen kantaa vastuuta itsensä ja toisten jaksamisesta. Ymmärrämme osamme onnistuneen palveluketjun toteutumisessa ja arvostamme jokaisen työpanosta.

3. Askeleen edellä

Kehitämme osaamistamme ja asiantuntemustamme aktiivisesti. Meillä on käytössä ajanmukaiset tiedot, välineet sekä tilat ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusimpia palveluita. Suuntaamme yhdessä eteenpäin erilaisia vahvuuksiamme hyödyntäen.

4. Menestyvä yritys

Toimimme sujuvasti ja tehokkaasti kannustavassa ilmapiirissä ajanmukaisilla työvälineillä viihtyisässä työympäristössä. Olemme ammattitaitoisia ja motivoituneita asiantuntijoita tuottaen kannattavia apteekkipalveluja. Kannattava toiminta turvaa palvelujen saatavuuden.